DRUGA NACIONALNA ONKOLOŠKA KONFERENCIJA U ORGANIZACIJI KLINIKE ZA ONKOLOGIJU UKC NIŠ NOK 2024

17-19. maj 2024. | Constatinus Palace Tami Residence Niš
RegistracijaProgram

O kongresu

Druga onkološka konferencija održaće se od 17. do 19. maja 2024. godine u organizaciji Klinike za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Na ovom značajnom skupu biće obrađen širok spektar tema iz oblasti malignih oboljenja, uključujući dijagnostiku, onkološku hirurgiju, suportivnu terapiju, radijacionu onkologiju i internističku onkologiju.

Poseban naglasak biće stavljen na aktuelnosti u onkologiji, uključujući aktivne studije i aktuelne vodiče kroz predavanja vodećih stručnjaka kako iz Srbije, tako i iz inostranstva.

Uvođenje novih lekova na pozitivnu listu fonda za neoadjuvantni, adjuvantni i metastatski tretman različitih vrsta malignih oboljenja značajno će unaprediti kvalitet terapije onkoloških pacijenata, te je neophodna edukacija i približavanje ovih lekova svim učesnicima kako iz tercijarnih, tako i iz sekundarnih zdravstvenih centara.

Posebna pažnja biće posvećena imunoterapije uzimajući u obzir nedavno proširenje broja indikacija u Republici Srbiji u lečenju različitih vrsta maligniteta. Ova sesija omogućiće učesnicima da detaljnije sagledaju nove perspektive koje imunoterapija pruža u borbi protiv raka, uz osvrt na najnovije smernice.

Konferencija će takođe obraditi i praktične izazove kliničke prakse, uključujući neželjene efekte kako konvencionalnih, tako i inovativnih lekova, sve u cilju unapređenja tretmana onkoloških pacijenata.

Pored toga, kroz multidisciplinarne diskusije i panele koji će obuhvatiti predavače iz referentnih onkoloških centara, biće obuhvaćena tema procesa decentralizacije inovativnih terapija, s ciljem olakšavanja i skraćivanja puta pacijenta do primene inovativnih lekova, a kroz uključivanje sekundarnih zdravstvenih centara.

Osim toga, razmotriće se mere prevencije, kao i ranog otkrivanje maligniteta sa osvrtom na put pacijenta od trenutka postavljanja dijagnoze, sve do otpočinjanja specifičnog onkološkog tretmana.
Ova konferencija ima za cilj aktivno približavanje najnovijih dostignuća iz oblasti onkologije, kroz dinamičnu razmenu znanja i dragocenih iskustava, s jasnom vizijom unapređenja kliničke prakse u Srbiji. Očekuje se da će ovaj događaj biti ključan za podizanje nivoa kompetencija i osnaživanje zdravstvenih stručnjaka, te će, nadamo se, imati značajan pozitivan uticaj ne samo na individualnu negu pacijenata, već i na ojačavanje integriteta celokupnog zdravstvenog sistema.

Mesto održavanja

Constantinus Palace Hotel by Tami Residence

Durmitorska 1, 18000 Niš

Cena kotizacije

18 000 RSD

Platinasti sponzori

Zlatni sponzori

Srebrni sponzori

Ostali sponzori

Mesto održavanja

Constantinus Palace Tami Residence Niš

Durmitorska 1, 18000 Niš

Telefon

+381 65 55 15 999
+381 65 888 51 37

Email

educoinikongres@gmail.com